Sukson Chat : TOS

หัวข้อกระทู้ ใน 'Sukson Chat Service' เริ่มโพสต์โดย iPokz, 2 มีนาคม 2014.

สถานะกระทู้:
ไม่ได้เปิดสำหรับการตอบกลับ
 1. iPokz

  iPokz ~" iPokz "~ Staff Member

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  คำนิยาม
  • “ผู้ให้บริการ” หมายถึง เว็บ Sukson.com ที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ แก่ทางผู้ใช้บริการ
  • “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง สมาชิกที่ขอรับการใช้บริการของทางผู้ให้บริการ
  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  1. “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ใช้บริการของทาง “ผู้ให้บริการ” ในทางเสื่อมเสีย หรือ ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดี
  2. “ผู้ใช้บริการ” ยินดีรับผิดชอบข้อพิพาททางกฎหมายทุกรณี หากข้อพิพาทนั้นเกิดจากบริการที่ “ผู้ใช้บริการ” นำไปใช้งาน
  3. “ผู้ใช้บริการ” ยินดีชดให้ค่าเสียหายในทุกรณี หากความเสียหายนั้นเกิดภายใต้การใช้บริการของ “ผู้ใช้บริการ” หรือ บริการที่ทาง “ผู้ใช้บริการ” ได้นำไปใช้งาน
  4. “ผู้ใช้บริการ” ตกลงในการไม่เรียกร้องค่าเสียหายในทุกกรณีต่อ “ผู้ให้บริการ”
  5. “ผู้ให้บริการ” สามารถให้ข้อมูลการใช้งานบริการของ “ผู้ใช้บริการ” ต่อบุคคลที่สามตาม คำสั่งศาล หรือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้
  6. “ผู้ให้บริการ” สามารถใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการนี้เพื่อการปรับปรุงการให้บริการได้
  7. “ผู้ให้บริการ” สามารถยกเลิกการให้ต่อบริการต่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ บอกเหตุผลในการยกเลิกการให้บริการ
  8. “ผู้ให้บริการ” สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบล่วงหน้า

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๕๙ น.
   
สถานะกระทู้:
ไม่ได้เปิดสำหรับการตอบกลับ

แบ่งปันหน้านี้