Report & Corporate News (1 ก.ค.63)

หัวข้อกระทู้ ใน 'ข่าวสารการลงทุน' เริ่มโพสต์โดย iPokz, 1 กรกฎาคม 2020.

  1. iPokz

    iPokz ~" iPokz "~ Staff Member

    SPALI - ซื้อ, AOT ปีงบประมาณ 63 การจราจรทางอากาศลดลง 29.80%, RATCH ได้สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), SUPER ขายหุ้นกู้ได้ครบทั้งมูลค่า 1,500 ล้านบาท
     

แบ่งปันหน้านี้