เงื่อนไขการรับค่าเฉพาะตัวเลข (HTML + Javascript)

หัวข้อกระทู้ ใน 'Programming' เริ่มโพสต์โดย windowsbank, 20 พฤษภาคม 2018.

 1. windowsbank

  windowsbank New Member

  Code (html5):
  1.    name="myForm"
  2.    action=""
  3.    onsubmit="return checkInput()"
  4.    method="post">
  5.         Your number: <input type="text" id="num" name="number" /><br>
  6.         <input type="submit" value="Submit">
  7. </form>
  8.  
  อธิบายโค้ด
  ในส่วนของ tag form จะมี attribute คือ
  • name คือ ชื่อของฟอร์มที่นำไปใช้อ้างอิงในส่วนของ javascript
  • action เป็น url page ถัดไปเมื่อกด submit
  • onsubmit เมื่อเรากด submit จะให้ทำอะไร เช่นตัวอย่างให้ไปทำในส่วนของ function checkinPut()
  • method หมายถึง form นี้เป็นการ post
  ใน form จะมี component ตัวกัน 2 ตัว คือ
  • tag input ที่เป็นประเภท text คือช่องในข้อความหรือตัวเลข โดยมี attribute id คือ num เพื่อนำไปใช้ใน javascript
  • tag input เป็นประเภท submit คือจะเป็นลักษณะปุ่ม โดยมีข้อความบนปุ่มว่า(value) ว่า Submit

  Code (Javascript):
  1. <script>
  2.     function checkInput(){
  3.         var check = document.getElementById("num").value;
  4.         if(isNaN(check)){
  5.             alert("Please, enter number only.");
  6.             return false;
  7.         }
  8.     }
  9. </script>
  10.  
  อธิบายโค้ด
  • function checkInput() เป็นการสร้างฟังก์ชันที่มีชื่อว่า checkInput
  • var check เป็นการประกาศตัวแปรในภาษา javascript ชื่อว่า check
  • document.getElementById("num").value; เป็นการชี้ไปยังค่า value ของช่อง input ที่มี id คือ num มาเก็บไว้ในตัวแปร check
  • if(isNaN(check)) เป็นการตั้งเงื่อนไขว่า ถ้า check (ขณะนี้มีค่าเท่ากับข้อความที่เรากรอก) ไม่ใช่ตัวเลข (isNaN หมายถึง is Not a Number)
  • alert("Please, enter number only."); ให้แสดง dialog box ว่า Please, enter number only.
  • return false; เป็นการส่งค่า false กลับไปยัง parameter

  Credit: BankCoE or windowsbank
   
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2018

แบ่งปันหน้านี้